Municipalización do convento de Santa Clara, en Pontevedra