% de persoas con dificultades para chegar a fin de mes