As Mulleres na Opinión, de Xornalistas Galegas

As Mulleres na Opinión, de Xornalistas Galegas

Xornalistas galegas é un colectivo de mulleres profesionais das Ciencias da Comunicación que desenvolven a súa actividade en Galicia en defensa dun xornalismo con perspectiva feminista. O estudo do que xorde esta reportaxe foi coordinado por Cláudia Morán, Ana G. Liste e Susana Rois

  • As mulleres na opinión: un elefante rosa no medio das redaccións

    A opinión xera opinión. A opinión guía a quen camiña polas moreas de información que asaltan cada día. A opinión é xornalismo. E a opinión, en Galicia, é fundamentalmente masculina. Así o acreditan as cifras dun estudo das seccións de opinión dos principais xornais impresos galegos elaborado no seo da asociación Xornalistas Galegas. De preto de 27.000 pezas analizadas, só un 15,5 % levaban sinatura feminina