Mario Pansera

Mario Pansera

Investigador Distinguido en Organización de empresas e ERC Starting Grantee, Universidade de Vigo. Perfil completo en The Conversation