O mundo dende aquí

IGADI

IGADI

O Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional (IGADI) é unha entidade independente e sen fins de lucro que ten por obxecto principal a investigación dos problemas internacionais e a activación de estratexias que favorezan unha maior proxección de Galicia no mundo en tódolos dominios.

 • Repoñamos o Muro!

  Trinta anos despois da caída do Muro de Berlín, a Casa Común Europea brilla pola súa ausencia. A unificación de Alemaña quedou en pura anexión e a Europa asentada en valores e ideais de benestar e progreso que se había proxectar no mundo con identidade propia esvaeuse ata no discurso

 • Hong Kong: en rumbo de colisión

  Canto máis se profunda a crise de Hong Kong máis semella que todo avanza cara a unha canella sen outra saída que un desenlace violento

 • Topes fóra

  Co pretexto de que Moscovo supostamente o violaba, Washington anunciou a cancelación oficial, abrindo de novo a caixa de Pandora dunha carreira de armamentos. A insistencia dos EUA en abandonar o acordo introduce novos e importantes riscos na seguridade mundial.

 • Primeiro, meu país!

  Recórrese ao “nativismo” para explorar a lóxica sociopolítica que explota a idea: “Primeiro, meu país” coma sentimento de grandes grupos de nativos que atopan nesa idea a solución política ás deficiencias e desafíos aos que están expostos no seu día a día.

 • A Externalización das Fronteiras Europeas

  As políticas europeas cara as persoas en busca de refuxio oriéntanse basicamente desde dous eixos: dunha banda a perspectiva da securitización das fronteiras; e desde a outra, a externalización das fronteiras europeas.