As contas de Praza

Fundación Praza Pública é a responsable institucional do xornal Praza.gal. É unha fundación sen ánimo de lucro que ten por finalidade estatutaria o fomento da información e o debate público como forma de contribución ao exercicio cívico da cidadanía galega e  a promoción da cultura e a lingua galegas. Constituíuse en maio de 2012 e está rexistrada como fundación de interese galego, polo que as achegas das socias e socios contan coas correspondentes desgravacións no IRPF e no imposto de sociedades.

Informe financeiro de 2018

De acordo coa nosa política de transparencia, achegamos un resumo das contas económicas de Praza no ano 2018.

No pasado ano logramos, grazas ao apoio da comunidade de Praza, a sustentabilidade económica do xornal. Melloramos significativamente os ingresos no que atinxe á publicidade grazas ás asociacións, institucións e empresas que confiaron en Praza.gal como soporte das súas insercións publicitarias, cun importe de 98.449,21 € (incremento de 13.649,21 €). No que atinxe á colaboración das socias e socios tivemos uns ingresos de 37.417,12 euros (incremento de 2.379,12 €).

Aínda que os ingresos aumentaron, tamén o fixeron os gastos. Fundamentalmente en dous conceptos. O primeiro, os gastos de persoal e colaboracións xornalísticas, pasando de 86.356 € a 110.180,12 € (90,35 % do total). O segundo, a renovación tecnolóxica cun novo xestor web e un redeseño integral do xornal cun importe de aproximadamente 15.000 € que amortizaremos en varias anualidades.

Cos fondos ordinarios do ano 2018 a Fundación Praza Pública logrou a imprescindible renovación tecnolóxica do xornal, tanto tecnicamente como deseño. Ese investimento foi tamén básico para propiciar o lanzamento de VINTE, a nova revista dixital de sociedade, cultura e tendencias. O resultado da actividade do ano 2018 foi positivo en 24.639,57 €, cantidade da que temos que restar 3.475,60€ en impostos e case 14.000 € do pagamento do novo xestor web.

As socias e socios, o noso futuro

O ano 2018 foi moi intenso informativamente e os nosos datos de tráfico así o acreditaron. Así sucedeu malia aos atrancos alleos a Praza.gal, como a política dalgunha das principais redes sociais cara aos medios de comunicación, lastrando a difusión de contidos informativos. Tamén malia aos obstáculos que permanecen na contorna informativa galega, como a desigual política de axudas e insercións publicitarias dalgunhas das principais institucións públicas do país, que continúan a distorsionar o peso real de cada medio sen ter en conta aspectos como a súa difusión real, a súa política laboral ou o uso da lingua galega.

O apoio da comunidade é a mellor garantía de podermos editar cada día un xornal plural e en galego e de facelo cun cadro de persoal estable en condicións laborais dignas

Estes e outros motivos, como á primacía de grandes plataformas como Google e Facebook no mercado publicitario, non fan máis que fortalecer a nosa aposta comunitaria polas socias e socios como chave do futuro de Praza.gal. O apoio da comunidade é, ao cabo, a mellor garantía de podermos editar cada día un xornal plural e en galego e de facelo cun cadro de persoal estable en condicións laborais dignas. Neste sentido, durante 2019 e 2020 o noso espazo de socias e socios seguirá medrando e ofrecendo novas posibilidades.

O cambio normativo recollido na lei 27/2014 do 27 de novembro incrementou notablemente a porcentaxe de devolución no IRPF e imposto de sociedades das cantidades achegadas como doazóns á Fundación Praza Pública. Por exemplo: a devolución do 75% dos primeiros 150 € doados en total ás entidades coas que estás colaborando, sendo a desgravación entre un 30%-35% para o resto das cantidades. Todas as achegas efectuadas no 2018 contarán coa correspondente desgravación na declaración do IRPF conforme á nova lei. Podes consultar polo miúdo estas desgravacións neste espazo.