Desgravación de doazóns

Praza.gal é un xornal editado pola Fundación Praza Pública. Segundo a  lexislación vixente en materia de entidades sen fins lucrativos e mecenado, as achegas das socias e socios de Praza.gal son doazóns á Fundación Praza Pública.

En virtude da Lei 49/2002 a partir de xaneiro do 2024 ( Real Decreto-Lei 6/2023 do 19 de decembro do 2023 ) a persoa física que as realiza ten dereito a deducir da cota íntegra do IRPF un 80% dos primeiros 250 euros doados -do total de doazóns que realice a estas entidades-, e do que exceda de 250 euros, o 40 %. A normativa vixente mantén o límite do 10 % da base liquidable  do contribuínte.

IRPFExercicio 2024 e  seguintes
Primeiros 250€ 80 %
Restantes >250 € 40 %
Doazóns plurianuais >250€ 45 %
Límite dedución base  liquidable 10 %

Doazóns de persoas xurídicas - Imposto de Sociedades

A partir do ano 2024 as doazóns realizadas a entidades como a Fundación Praza Pública por parte de empresas teñen unha dedución do 40 % da cota e o límite o 15 % da base impoñible.