Foise co vento

 • O TSXG anula a decisión do PP de suspender o concurso eólico

  O tribunal atende o recurso presentado por Aucosa Eólica, á que lle recoñece o dereito a esixir danos e prexuízos, e considera que non había razóns para adoptar esa decisión. Anova e BNG piden a dimisión do conselleiro de Industria polo prexuízo ocasionado a "un sector estratéxico de Galicia" e Compromiso esíxelle a Feijoo "responsabilidades políticas".

 • "No sector eólico galego, privatizáronse as ganancias e socializáronse os problemas"

  Xavier Simón dirixiu a investigación sobre o impacto económico da enerxía eólica en Galicia da Universidade de Vigo. No seu último estudo descobre que os propietarios dos montes onde se asentan os parques perciben tan só o 1,4% da facturación total das empresas. Para o economista, "nin Xunta, nin sindicatos, nin ecoloxistas, nin Universidade estiveron á altura" á hora de informar aos propietarios e colocalos nunha posición de maior fortaleza fronte ás compañías. 

 • O vento galego que non é tan galego

  Case a metade da potencia instalada nos parques eólicos de Galicia está en mans de tres grupos, controlados á súa vez por grandes fondos de investimento de China, Estados Unidos ou Xapón que "acaban por decidir a política enerxética a seguir, á vez que invisten en nucleares,  hidroeléctricas ou construtoras". 

 • "É agora, na crise, cando a Xunta debe apostar polo sector eólico"

  Rosa María Regueiro vén de presentar A propiedade do vento galego, unha obra na que analiza a situación do sector eólico en Galicia, onde cre que segue habendo pouca planificación e un baleiro regulatorio "que non dá seguridade xurídica ás empresas". A profesora critica a "politización" da enerxía procedente do vento nun país que debería seguir sendo unha potencia se fixesen o que fan outros: "adaptar os bos modelos doutros países á nosa realidade".