Begoña Hermida

Begoña Hermida

Membro da Asociación de Pacientes e Usuarios do CHUS. Mestrada en Saúde Pública e Xestión Sanitaria; Máster en Cooperación Internacional ao Desenvolvemento e Xestión de ONGD; Diplomada en Enfermería, con especialidade en Enfermería do Traballo. 20 anos desempeñando diferentes responsabilidades asistenciais, de formación e de xestión no ámbito sanitario; así como no eido da cooperación internacional sanitaria en diferentes países durante máis de 10 anos. Actualmente dirixe unha organización sociosanitaria.