Cristina Corral Soilán

Cristina Corral Soilán

Cristina Corral Soilán. Escritora, xornalista e profesora de secundaria de lingua e literatura española. É autora dos poemarios Anxos de Pedra (Scio, 2001) e Esencia de Trementina (Scio, 2008). Escribe contos e teatro para nen@s e colabora con diversas revistas como Xistral ou Trasluz. Prepara a súa tese no departamento de Teoría da Educación, Historia da Educación e Pedagoxía Social da USC en torno ó tema da Educación da Muller dende a época republicana á franquista.