Julie Wark

Julie Wark

Julie Wark. Tradutora. Autora de “Manifiesto de derechos humanos” (Barataria, 2011) e membro do Consello Editorial de Sin Permiso. En xaneiro de 2018 publicouse o seu último libro, “Against Charity” (Counterpunch, 2018), en colaboración con Daniel Raventós, recentemente editado en castelán (Icaria) e catalán (Arcadia).