Daniel Raventós

Daniel Raventós

Profesor da Facultade de Economía e Empresa da Universidade de Barcelona, membro do Comité de Redacción de SinPermiso e presidente da Red Renta Básica. É membro do comité científico de  ATTAC. Os seus últimos libros son, en colaboración con Jordi Arcarons e Lluís Torrens, Renta Básica Incondicional. Una propuesta de financiación racional y justa (Serbal, 2017) e, en colaboración con Julie  Wark, Against  Charity (Counterpunch, 2018), que en maio de 2019 será editado en catalán (Arcadia) e castelán (Icaria).