Arturo Casas

Arturo Casas

Arturo Casas (1958) é profesor da Universidade de Santiago de Compostela. Especialista en teoría literaria e en poesía contemporánea, é autor ou editor dunha vintena de libros e coordina varios equipos de investigación. Co seudónimo “Artemio Lándoas” mantivo un blog sobre actualidade política e crítica cultural.