Patricia Carballal Miñán

Patricia Carballal Miñán

Docente de Didáctica da Lingua e a Literatura na Facultade de Ciencias da Educación da Universidade da Coruña