Xosé García

Xosé García

Xosé García é xornalista e escritor. Coordina o periódico Fouce, voceiro do Sindicato Labrego Galego; e ten traballado ou colaborado para medios como La Voz de Galicia, A Nosa Terra, Tempos Novos, Diagonal ou Página Abierta. No eido literario, ten escrito e publicado varios libros de poesía e narrativa.