David Miranda Barreiro

David Miranda Barreiro

Licenciado en Filoloxía Hispánica pola Universidade da Coruña, en 2005 emigrou ao País de Gales. Tras obter o seu doutoramento, acadou a praza de profesor titular de Estudos Hispánicos na Universidade de Bangor. É co-editor da revista Galicia 21: Journal of Contemporary Galician Studies.