Francisco L. Vázquez Vizoso

Francisco L. Vázquez Vizoso

Médico Epidemiólogo, ex-Xefe de Servizo de Medicina Preventiva do Complexo Hospitalario de Pontevedra, e membro do movemento social en defensa das pensións e os servizos sociais públicos.