Mans da Galicia que vén

  • "No mundo do mar hai poucas mulleres e a maioría non chega aos postos de mando"

    A Asociación de mulleres do sector pesqueiro do Seo de Fisterra Ría Muros-Noia fíxose cun dos Premios de Excelencia á Innovación para Mulleres Rurais do Ministerio polo proxecto da Aula sostible do Freixo, desenvolvido xunto as entidades de inclusión social Misela, Adisbismur e A Creba coa axuda do GALP Costa Sostible e o apoio do Concello de Outes. Falamos coa presidenta da agrupación, Adela Lestón Mayo.

  • "Por unha vez nos valoran ás mulleres no agro"

    A Carqueixa vén de ser galardoada polo Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación co segundo Premio de Excelencia á Innovación en Actividade Agraria, unha das categorías dos Premios de Excelencia á Innovación para Mulleres Rurais, por tratarse da única cooperativa que comercializa online Tenreira Galega Suprema e contar cun organismo reitor paritario. "Se o rural non funciona a cidade non come", explica a cociñeira a gandeira Mari Carmen Fernández.