-Pacientes e ignorados

Un espazo da Asociación de Pacientes e Usuarios do CHUS

 • Ética sanitaria e dereitos das persoas

  A relación médico/paciente ou enfermería/paciente non pode ser unha relación de poder, onde os detentadores do coñecemento prescinden da conciencia social e moral da persoa que vai en busca de atención

 • A indignidade de falar polos demais

  Cando os pacientes tomamos a palabra, actuando no noso propio nome, non estamos levantando unha forma alternativa de representatividade, senón que estamos creando un ámbito de intervención nos asuntos públicos situado nos bordos da representación formalizada

 • Que aconteceu cos 180 días?

  A día de hoxe, tan só teñen garantida a atención no tempo máximo de 60 días para intervencións cirúrxicas e 45 días para consultas externas e probas diagnósticas e/ou terapeuticas os pacientes diagnosticados con algunhas patoloxías. Nunca antes como agora foi certa a frase tantas veces repetida: "a atención sanitaria demorada é atención sanitaria denegada"

 • Primeiro a Primaria

  Cada vez máis, aos e ás profesionais ateigáronlles os cupos e comprimíronlles as consultas por sesión, atribuíndolles un tempo de atención non apto para un paciente con problemas de mobilidade, que tería que saír antes de dicir a que viña