A Valedora reprende a Xunta por embargar 50 euros para manutención dos fillos a unha muller receptora da Risga

A conselleira de Política Social, Fabiola García, nun acto sobre inclusión e pobreza no Parlamento CC-BY-SA Xunta de Galicia

A lei prohibe embargar soldos ou pensións que non superen o salario mínimo, pero malia que a transferencia do pai para soster os menores non permitía chegar a esa contía o Goberno galego embargouna porque non o viu soldo nin pensión

A Valedora do Pobo xa o advertiu en varios dos seus últimos informes anuais, pero seguen a producirse casos de administracións que embargan a persoas receptoras de rendas de inclusión pequenas contías das que depende a súa subsistencia. Son cifras menores e casos puntuais, segundo di a propia defensora do pobo, pero para as persoas afectadas, salienta, “poden dar como resultado unha situación de extrema gravidade, lonxe do espírito da norma” e contraria á dignidade da persoa que protexe a Constitución.

Desta volta, segundo un expediente que agora vén de facer público a Valedora, a administración reprendida polo seu proceder foi a Xunta, que embargou a unha muller receptora da Renda de Inclusión Social de Galicia (Risga) 50 euros para manutención dos fillos que lle transferiu o pai dos menores porque non os considerou encadrables dentro dos conceptos que a lei prohibe embargar para garantir a subsistencia.

Resolución da Valedora que pide á Xunta non embargar a persoas vulnerables contías que non superen o salario mínimo CC-BY-SA Praza Pública

A lei establece que non se poden embargar soldos ou pensións que superen o salario mínimo interprofesional, límites que, lembra a Valedora, para o Tribunal Supremo teñen “unha xustificación constitucional inequívoca no respecto á dignidade da persoa, consagrado no artigo 10.1 da Constitución”. A Valedora tamén lembra que a lei vai máis alá e non fala só de soldos senón tamén de outros ingresos equivalentes e “imprescindibles para que o executado e as persoas que dependan del poidan atender con razoable dignidade á súa subsistencia”.

No caso da queixa analizada pola Valedora, no que os 50 euros sumados á Risga non permitían chegar aínda ao salario mínimo, a Xunta argumentou que a contía “non procedía de soldos, pensión nin concepto algún dos recollidos [na lei] senón dun ingreso recorrente de 50 euros pero que muda no seu concepto”. Porén, a Valedora afea á Xunta que no informe que lle remitiu “non se recolle cal era o concepto que figuraba” e salienta que a denunciante lle transmitiu que o concepto era “manutención” e que se correspondía “a unha cantidade de 50 euros que, con certa periodicidade, ingresa o pai dos seus fillos para axudala na manutención dos menores”.

Na súa resposta á Valedora a Xunta reprocha que a muller, que tiña dúas débedas de 340 e 180 euros, nin recorreu contra o embargo nin solicitou aprazamento ou fraccionamento das débedas. Así explica o Goberno galego o que podía facer a muller cando lle chegou a dilixencia de embargo: “Podía ter presentado, ben recurso de reposición, ben reclamación diante do TEAR regulados no artigo 222 da LXT, se se presentaran as circunstancias previstas no artigo 170.3 da LXT”. 

Sede da Valedoría do Pobo © Valedor do Pobo

A Xunta di que a afectada "podía ter presentado, ben recurso de reposición, ben reclamación diante do TEAR regulados no artigo 222 da LXT, se se presentaran as circunstancias previstas no artigo 170.3 da LXT”. 

A explicación que dá a Xunta do que podía facer a afectada para solicitar un aprazamento ou fraccionamento da débeda é algo máis longa: “A solicitude deberá vir acompañada dos datos e documentación esixida no artigo 46 do Real Decreto 939/2005 do 27 de xullo, polo que se aproba o Regulamento xeral de recadación. En concreto de: Nome e apelidos ou razón social ou denominación completa, número de identificación fiscal e domicilio fiscal do obrigado ao pago e, no seu caso, da persoa que o represente; identificación da débeda cuxo aprazamento ou fraccionamento se solicita, indicando a lo menos o seu importe, concepto e data de finalización do prazo de ingreso en período voluntario; causas que motivan a solicitude de aprazamento ou fraccionamento; prazos e demais condicións do aprazamento ou fraccionamento que se solicita; orde de domiciliación bancaria, indicando o número de código conta cliente e os datas identificativos da entidade de crédito que deba efectuar o cargo na súa conta ou indicación expresa de que solicita facer fronte a débeda a través de cartas de pagamento; os demais documentos ou xustificantes que estime oportunos. En particular, deberá xustificarse a existencia de dificultades económico-financeiras que lle impidan de forma transitoria efectuar o pagamento no prazo establecido, como por exemplo mediante a presentación do íltimo imposto da renda." 

Fronte ás argumentacións do Goberno galego, a Valedora lembra que a propia Xunta debía ser coñecedora da situación da muller afectada tanto polos extractos bancarios obtidos para realizar o embargo como polos informes sociais “que obran en poder da administración autonómica” como outorgante da Risga. E engade que “a maior abastanza, a situación inflacionista actual e a suba dos servizos de primeira necesidade (auga, luz, gas, alimentación...) obrigan ás administracións públicas a realizar unha avaliación da realidade social e económica das persoas que son obxecto de embargo dado que poden dar como resultado unha situación de extrema gravidade, lonxe do espírito das normas e, desde logo, contrario á literalidade e ao significado” do artigo da Constitución que protexe a “dignidade da persoa”.

Formularios para a solicitude da Risga CC-BY-SA Praza Pública

A Xunta segue sen aprobar a nova lei de inclusión social case tres anos despois da creación do Ingreso Mínimo Vital, o que lle permite reclamar devolucións a persoas perceptoras da Risga que obteñen tamén a segunda prestación

Ante esa situación, a Valedora concluíu o expediente pedindo á Xunta “non ordenar, ou deixar sen efecto, os embargos sobre cantidades bancarias de persoas en situación de vulnerabilidade económica e cando as cantidades depositadas non superan o salario mínimo interprofesional”.

Por outra banda, a estes casos de embargos a persoas receptoras da Risga hai que engadir que a Xunta segue a reclamar devolucións de diversas contías a persoas que tras obteren a renda galega solicitaron tamén o Ingreso Mínimo Vital. Case tres anos despois da creación desa nova prestación, e malia sentenzas condenando o xeito de actuar da Xunta con esas devolusións, o Goberno galego aínda non foi quen de enviar ao Parlamento a longamente prometida nova lei de inclusión social que fixe claramente ata onde chega cada axuda.

Grazas ás socias e socios editamos un xornal plural

As socias e socios de Praza.gal son esenciais para editarmos cada día un xornal plural. Dende moi pouco a túa achega económica pode axudarnos a soster e ampliar a nosa redacción e, así, a contarmos máis, mellor e sen cancelas.