Ester Vázquez Blanco

Ester Vázquez Blanco

Actualmente é docente de Pedagoxía Terapéutica no CEIP de Louro. Conta cunha traxectoria de 15 anos no ensino nos que exerceu dende infantil ata a ESO, como docente orientadora, xefa de estudos e directora