Ester Vázquez Blanco

Ester Vázquez Blanco

Natural da parroquia de Cristimil, no concello de Lalín. Actualmente é Orientadora dos CEIP de Carnota e O Pindo. Conta cunha traxectoria de 15 anos no ensino nos que exerceu dende infantil ata a ESO, como docente orientadora, xefa de estudos e directora