Escola pública

  • O que di (e o que non) a nova lei de educación

    A reforma educativa superou a súa primeira gran proba parlamentaria con 177 votos a prol de 7 grupos políticos para pasar a páxina da LOMCE, aprobada en 2013 cos 182 votos que daquela tiña o PP. Veta as subvencións a centros privados que segregan por sexo, estipula o "incremento progresivo da rede de centros de titularidade pública" e aposta polo "equilibrio" no coñecemento das linguas oficiais por parte do alumnado. O Goberno de España subliña que será "un paso adiante á educación excelente e inclusiva" mentres o PP mantén que é un ataque á "liberdade"