Manuel Dios

Manuel Dios

Pacifista, cofundador do SGEP. Membro de Compostela Aberta, foi concelleiro de educaciuón 2015-2019 e deputado provincial.