Francisco J. Leira Castiñeira

Francisco J. Leira Castiñeira

Francisco J. Leira-Castiñeira. Doutor en Historia. Investigador do Grupo  Histagra-Universidade de Santiago. Visiting  Fellow no Center War Studies-University College Dublin. Autor de Soldados de Franco. Reclutamento forzoso, experiencia de guerra y desmovilización militar, Siglo  XXI España, 2020.