Xulio Pardo de Neyra

Xulio Pardo de Neyra

Xulio Pardo de Neyra, Doutor en Filoloxía Galega, Doutor en Historia Contemporánea e Doutor en Didáctica da Lingua e a Literatura; é Profesor Titular da Universidade da Coruña. Ten publicado unha trintena de libros sobre literatura galega medieval, o vangardismo, o cura de Fruíme e a Galiza do Barroco, o republicanismo literario, literatura infantil, comentario de textos líricos ou o erotismo e a pornografía na literatura