europeas2014

  • O Parlamento Europeo máis político

    A cidadanía europea escolleu entre o 22 e o 25 de Maio un Parlamento con maiores capacidades que as de anteriores convocatorias. A nova Eurocámara será un espello das negociacións e os balances de forzas entre os diferentes partidos políticos europeos, as tensións entre os países do centro e os países da periferia e os proxectos enfrontados dunha Europa federal ou unha Europa dos estados.