Xulio Ríos

Xulio Ríos

Xulio Ríos é director do Observatorio de la Política China. Vén de publicar Taiwán, una crisis en gestación (Editorial Popular, 2020). Tamén é Presidente de Honra do IGADI, que fundou en 1991.